Hvor sitter typeskiltet?

Dersom du har bruk for en reservedel til hvitevarene dine, småelektronikk eller kjøkkenmaskin er det vigtig at du kjenner maskinens model.

Alle produkter er ved lovkrav forsynt med et typeskilt. Typeskiltet fungerer som produktets identifikasjon: her er alle informasjonene samlet, som skal benyttes, dersom produktet går i stykker og skal repareres. Har du ikke informasjoner fra typeskiltet på produktet, risikerer du å få en reservedel som ikke passer.

Det er ikke alltid like lett å finne typeskiltet, da det ofte er plassert slik at det ikke umiddelbart er synlig.

Klikk på ønsket produkt, hvor du kan se den typiske plasseringen av typeskiltet – samt hjelp til å finne de opplysningene, som du har bruk for.
GJØR DET SELV-HJELP